Kakvo je mišljenje domaće javnosti o situaciji u Ukrajini?